Druge dejavnosti

Običaji, starine so ščit domovine

To je projekt raziskovanja kulturnih elementov Zgornjega Posočja, primerjanje le-teh z beneškimi, terskimi in rezijanskimi ter iskanje zgodovinskih vzrokov za drugačnost, podobnost ali identičnost ljudskega izročila.
Prvi del projekta je bil izveden leta 2012. Zaradi nepoznavanja rezijanskega narečja, ki ima v SZ primorski narečni skupini edini slovar, pravopis in slovnico, smo z njim seznanili osnovnošolce na Bovškem in Kobariškem in izvedli tudi mini tečaj rezijanščine. Večkrat smo izvedli delavnice v naravi z navadami ob menjavi letnega in zimskega solsticija in organizirali pletarske delavnice s pletenjem košar iz leskovih in vrbovih viter. Že tedaj smo začeli zbirati vire o starosvetni kobariški pustni maski - souri in sournkih. Otroci v šolah in vrtcih na Bovškem in Kobariškem so poslušali pravljice v rezijanskem, beneškem in bovškem narečju, kuhali smo tradicionalne štruklje - ćačüne iz Rezije, buške krafe, kobariške štruklje in marve iz Benečije.
V nadaljevanju projekta bi želeli zbrati čimveč narečnih besed iz naše severozahodne primorske narečne skupine in jih oteti pozabi.

Zeleni nahrbtnik

Ta vseslovenski okoljski program poteka v vseh vrtcih na Kobariškem in Bovškem, ki ga izvajajo vzgojiteljice v vrtcih že deveto leto. Škrat Kuzma prinese v vrtec zeleni nahrbtnik z najrazličnejšimi okoljskimi temami kot so: voda kot življenjska vrednota, raziskujejo s preprostimi poizkusi ali je posoški zrak čist, se seznanijo z vzroki in posledicami učinka tople grede, se učijo ločevati odpadke, zakaj recikliramo papir, opazujejo dve nezavedni, a vse bolj pogosti in zdravju škodljivi onesnaževanji kot sta svetlobno in zvočno onesnaževanje, imamo veliko gozdov za katere je potrebno skrbeti in jih varovati, pogovarjajo se o zdravem življenjskem slogu. Cilj je okoljsko ozaveščanje predšolskih otrok in spodbujanje njihovega aktivnega odnosa k ohranjanju zdravega okolja. Projektu smo dodali še dve vsebini, in sicer Zeleni krog – menjava semen in delavnico Vrtec na vrtu, s katerima želimo širiti vedenja in znanja o pomenu starosortnih, avtohtonih semen iz Posočja za življenje nas vseh.